Select Page

Universitarul Andrei Marga vine cu o propunere istorică pentru salvarea României de la declin prin intermediul unui pachet de patru legi-cadru ce ar antrena reforme profunde și ar propulsa România pe o traiectorie favorabilă locuitorilor săi. Prezentate într-un articol intitulat Alternativa la „eșuare”, acestea își propun să restaureze controlul statului asupra resurselor proprii, să pună capăt jafului și să repoziționeze România în interiorul structurilor euro-atlantice.

„Istorici reprezentativi au arătat că niciodată în istorie nu s-a produs un declin al țării, în timp scurt, precum în ultimele decenii. Economiștii au documentat devalizarea fără egal a industriei. Români de peste ocean au acuzat „jaful” ultimilor ani, ce întrece fanarioții și orice ocupație ulterioară. Numeroși cunoscători au arătat că deciziile ce se iau sunt în paguba țării… Crizele României actuale sunt diverse, încât agenda reconstruirii, de care am vorbit în repetate rânduri, este încărcată și, inevitabil, dificilă. În orice caz, este decisiv pentru soarta țării ca cetățenii să conștientizeze faptul că așa cum se abordează situația astăzi, nu se merge decât în jos, că ceea ce este propus acum în viața publică nu scoate la liman și că este ora schimbării și a unui efort larg împărtășit de reconstruire”, arată Marga în articolul publicat de Inpolitics.

„Întrucât privatizarea, liberalitatea, democrația și înfruntarea globalizării au fost desfigurate, ieșirea din „eșuarea” de azi presupune intervenția unor legi specifice. Amintesc aici doar primele patru legi specifice de la care, în opinia mea, ar fi cazul să plece reconstruirea.

Este de început cu „legea abordării bunurilor naționale”, care să pună capăt jafului și să restaureze controlul statului asupra resurselor proprii. Aceasta nu este nici „etatizare”, nici „socializare a proprietății”, nici izolare de piața internațională, ci o acțiune firească, cu prevederi ce se practică în democrațiile avansate de azi

Este de continuat cu „legea interesului public”. Prea multe legi dintre cele existente favorizează încălcarea interesului public de către interesele private ale unora sau ale unor grupuri care se dau drept public. Or, nici România nu se poate pune în mișcare fără a lămuri interesul public, într-o lege ce poate fi cadrul normativ pentru alte legi și fără a curăța apoi legislația de confuzii, falsificări și amatorisme.

Este de înaintat cu „legea meritocrației și a concursurilor curate”, în care să conteze pregătirea și meritul. Să recunoaștem că cetățenia democratică, interesul public și meritocrația merg mână în mână. Nu se poate una fără celelalte. România s-a umplut de corupția ce o face proverbială în lume, iar această stare păguboasă nu se poate curma fără a impune cu forța legii recunoașterea valorilor reale.

Închei cu „legea valorificării în interesul țării și al cetățenilor ei a calităților României de parte a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, precum și a parteneriatelor”. În acest moment, cum spunea cineva, datorită nepriceperii autorităților ei, România este mereu pe bancheta din spate – ea nu-și valorifică alianțele și, mai ales, lucrează în pagubă. În contextul în care se conturează o nouă lume, pierd țările care nu o iau în seamă.

Plecând de la aceste legi de început, vor putea fi reactualizate altele și adoptate noi legi care să lărgească libertățile și drepturile fiecărui cetățean. Dezbaterile – ale specialiștilor, cetățenilor, organizațiilor lor – vor fi cadrul modernizării propriu-zise a statului român și al ieșirii din „eșuarea” în care a fost adus de către decidenții săi.

România nu se poate reconstrui decât cu toate forțele ei, în condiții de libertate, organizare chibzuită, concentrare pe performanțe și meritocrație. O mare coaliție a oamenilor dedicați reconstruirii în jurul unui program nou, înfipt în nevoile și ghidat de valorile modernității, este, politic vorbind, soluția. De capacitatea, pregătirea, inițiativa fiecărui cetățean, fără nici o restricție, este nevoie”, punctează Andrei Marga în apelul său către români.

Citește și: Singura soluție: „Prin noi înșine”!