Select Page

Cea mai mare expoziție din ultimele două decenii poate fi admirată la Muzeului Național de Istorie a României până în luna martie. „Dacia – Ultima frontierã a romanitãții” propune o excepțională călătorie în timp, printre obiecte de inestimabilă valoare descoperite în arealul carpato-danubiano-pontic.

Expoziția din Capitală este rodul muncii istoricilor și arheologilor din 45 de muzee din România și Republica Moldova. Vizitatorii descoperã informații despre istoria timpurie a acestei pãrți din Europa, despre zorii culturii și civilizației europene: cãlãtoria propusă începe cu mult înainte de nașterea lui Cristos și acoperă mai bine de un mileniu. De la secvența culturalã a Hallstatt-ului târziu (prima epocã a fierului, secolele VIII – V Înainte de Cristos), suntem purtați până la a fi martori ai Imperiului Roman de Rãsãrit, începând cu secolul V Dupã Cristos.

Filmele de prezentare distribuite pe canalul de youtube al Agerpres oferă o binevenită șansă de a realiza această călătorie și pentru cei care nu pot ajunge la Muzeul Național de Istorie a României.

În cel de-al treilea episod este surprinsă viaţa romană ce continuă pe meleagurile noastre între secolele IV – VIII După Cristos, impactul migratorilor (goţi, huni, gepizi, avari, slavi), pentru a descoperi apoi influenţa culturală a Imperiului Roman de Răsărit.