Select Page

În 1835 apărea la Braşov „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, publicaţie condusă de George Bariţiu. Revista românească a dus o îndrăzneaţă campanie împotriva despotismului imperial şi a salutat cu entuziasm revoluţia de la 1848. Publicaţia a jucat rol cardinal în dezvoltarea conştiinţei naţionale şi în pregătirea unităţii culturale şi politice a tuturor românilor. Autorităţile austriece o suspendă în repetate rânduri, aceasta reluându-și apariția la Sibiu, unde va activa până în 1945.

În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi în general iluminist, chestiuni ca emanciparea culturală şi politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ şi cetăţenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învăţământului, lupta pentru unitatea şi cultivarea limbii şi pentru propăşirea literaturii originale sau stimularea culegerilor folclorice.

De-a lungul timpului, printre colaboratorii revistei se numără personalităţi din toate provinciile locuite de români ca Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureşanu, Iancu Văcărescu, Anton Pann, C. A. Rosetti, V. Bumbac, Alexandru Papiu-Ilarian, Aron Pumnul, Vincenţiu Babeş, I. G. Sbiera, Mircea V. Stănescu, revista fiind difuzată și peste munţi. „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” a mai apărut în câteva rânduri și după 1990, ca supliment al Gazetei de Transilvania, amintește Nicolae Uszkai.