Select Page

Autor: Alexandru Nemoianu

În întrega lume și mai ales în țările recent ieșite din dictaturi sângeroase se vorbește, uneori în deplină necunoștință de cauză, despre „planul George Soros”. Este bine să subliniem câteva lucruri.

George Soros, pe numele real Gyorgy Schwartz, este un evreu ungur ajuns în Statele Unite și care prin speculații financiare brutale și viclene a reușit să ajungă unul din oamenii cei mai bogați ai lumii. Dacă ar fi doar atâta, nu ar fi atâta de rău. La urma urmei, care mare bogăție s-a realizat prin mijloace cinstite? Dar problema sălăsluiește în faptul că acest individ urmărește un plan, un plan sinistru.

George Soros a întemeiat așa zisa „Fundație pentru o societate deschisă”. Adevărul este că acea fundație este „deschisă” intereselor lui George Soros și acoliților lui și nimănui altcuiva.

In esență „planul Soros” are mai multe puncte principale: aducerea a cât mai mulți „migranți” în Europa și în paralel dislocarea populațiilor locale, așa numita „diluare etnică”; promovarea „familiei alternative”, respectiv a homosexualității, integrarea în Europa Unită a unor țări falimentare dar cu populație mare, gen Ucraina.

Este evident că fiecare dintre aceste component ale „planului Soros” înseamnă distrugerea identității naționale, a dimensiunii creștine și transformarea persoanelor în numere socio-economice. Dacă ne vom referi la „diluarea etnică, „Planul” prevede așezarea a milioane de „refugiați” în Europa. Fiecare dintre ei urmând a fi „acomodat” cu circa 15 mii de Euro anual și MAI ALES, acești migranți să fie așezați în țări și locuri care NU ÎI DORESC și în care sunt cât mai greu de asimilat. Aceasta ar însemna împovărarea statelor naționale peste măsură, crearea unor zone de conflict permanent și deci posibilitatea de manevră. Dar în același timp planul „diluării entice” prevede ce măsuri să fie luate ca populația locală să fie dislocată la rândul ei prin „căutarea de lucru” în alte locuri. Că acest plan se împlinește întocmai, ad litteram, în România, doar orbii și retardații nu vor vedea.

La fel de intensiv se urmărește promovarea „familiei alternative”, a homosexualității. Aceasta nu are nimic de a face cu preferințele de dormitor ale unor devianți. Instituționalizarea acestei forme „alternative” urmărește distrugerea creștinismului, subordonarea lui către „putere”, către „comisarii” de la Bruxelles.

„Planul Soros”, prin cele menționate anterior, dorește distrugerea sentimentelor naționale, adică dragostea de loc și Neam, distrugerea Credinței Creștine și mai ales a celei în Bisericile Apostolice. Distrugând aceste două date fundamentale „planul Soros” ar realiza un control desăvârșit asupra unei mase de oameni fără identitate. Întotdeauna, orice mișcare de înnoire sau rezistență s-a ancorat în sentimentele naționale, adică dragostea de loc și Neam și în Credință. Nu întâmplător Ortodoxia și Naționalismul sunt atacate și demonizate atât de vicios de către „Fundația pentru o societate deschisă” a lui George Soros(Schwartz). Aici mai trebuie subliniat un lucru- atât identitatea națională, respectiv Țara și Neamul, cât și Credința, respectiv Biserica Ortodoxă și învățăturile ei, sunt lucruri reale și concrete, pe care le vedem și le putem îmbunătăți. Aceste două lucruri reale „planul Soros” vrea să le ia și în locul lor să pună himera „binelui universal”. „Binele universal” este cea mai penibilă închipuire, este o himeră, o nălucire, căci acestea sunt singurele lucruri pe care le poate oferi necuratul.

Slăbirea statului național se face prin îndatorare și prin confiscarea bogățiilor naționale și crearea unor multipli, minimal doi, poli de putere în stat. Crearea unui pol de putere care să fie independent de autoritatea aleasă prin vot se realizează prin cursa numită „independența judiciară”, care înseamnă existența unui centru de putere cu totul independent. Aceasta explică furia cu care încercări de reformă a judiciarului și corectare a acestei aberații legislative în Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia și recent România au fost atacate sălbatec prin mișcări stradale.

Acest plan Soros este executat prin dou „brațe”.

Primul este subordonarea autorităților de la Bruxelles. După ultimele cercetări rezultă că dintre cei 751 de membrii ai Parlamentului European, 226 sunt pe statele de plată ale Fundației Soros prin burse, sinecuri,„cadouri”, stipendii pentru campanii electorale,etc. Iar al doilea pilon sunt Organizațiile Ne Guvernamentale. Finanțate direct și indirect de către Fundația Soros, aceste celule canceroase promovează „planul Soros” pomenit.

Că așa este o dovedește reacția furibundă pe care aceste ONG-uri o au atunci când li se cere să dezvăluie sursa finanțării lor. Aceste ONG-uri care urlă pentru „transparență” devin revoltate când li se cere și lor să fie transparente. Aceste ONG-uri nu sunt nimic altceva decât organizații ale unei puteri străine care promovează interesele acelei puteri străine. Aceste ONG-uri afișează, de fațadă, cele mai diferite interese. Dar, repet, aceasta este fațada. Principalul lor scop este de a putea controla o masă de manevră și a putea organiza scandal stradal. Asta se realizează prin dimensiunea „militară” a ONG-urilor, adică prin capacitatea lor de mobilizare, prin rețelele de socializare virtuale, în cel mai scurt timp, a unui mare număr de rătăciți. Așa au apărut nefericiții reuniți sub absurdul și ridicolul semn #rezist. #Rezist cui? #Rezist la ce?

Aceste organizații sunt conduse de profesioniști care știu cum să manipuleze inocența, buna credință, naivitatea și mai ales prostia multora. Așa se explică mulțimea de rătăciți care le ascultă chemarea veninoasă, jalnica adunare a „imbecililor utili”.

„Planul Soros” a început să fie deconspirat. Țări ca Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, unite în „tratatul de la Vișegrad”, nu mai vor să asculte de poruncile slugilor lui Soros de la Bruxelles. Acestor țări li se alătură și Austria, Slovenia și Croația. Să nădăjduim că și România le va urma exemplul. Statul Israel s-a diferențiat total de Soros și a declarat că acest individ nu servește interesele Statului Israel.

Românii ar trebui să știe că unul dintre relele majore ale lumii de azi are un nume și acest nume este George Soros. Să ne ferim de el ca de foc și mai ales să păstrăm dragostea de loc, de Neam și pentru Credința Ortodoxă, cele care ne-au mântuit întotdeauna!