Select Page

Autor: Gheorghe Piperea

S-a depus la Judecătoria Sect. 5 București acțiunea colectivă contra Statului român, formulată cu scopul încetării experimentului de terapie genetică intitulat în mod înșelător „vaaa_c_cinare” contra c… 19, precum și a oricăror alte tipuri de terapii experimentale ascunse sub acest marcaj, sub pretextul combaterii unor plandemii.

E un proces de durată, care va include expertize de specialitate și dezbateri științifice (de care autoritățile plandemice și cenzorii comuniști din mass-media și din rețelele de socializare ne-au văduvit timp de 2 ani, în intenția de a ne menține în ceață, spaimă și zaveră) și care se va termina, probabil, după finalul plandemiei. Dar nu această „imunizare” experimentată sub pretextul plandemiei curente este ținta finală a procesului, ci stavila pe care trebuie ca societatea contemporană să o pună jocului de-a Dumnezeu practicat de „aproape – magicienii” geneticii și biotehnologiei. Este în joc integritatea genomului uman, așa cum chiar birocrații de la OMS au avertizat, în plină plandemie declanșată de ei înșiși, fără mandat din partea cuiva (au făacut asta printr-o recomandare din iulie 2021, în care erau expuse riscurile asociate sau derivate din tehnologiile de „editare” a amprentei genetice a omului).

Dacă acest proces va reuși să declanșeze o dezbatere națională sau europeană, acesta va fi fost un succes în sine. Sunt convenții, tratate și pacte internaționale privitoare la drepturile omului care, sub impactul fricii de „acest virus nenoricit”, cultivate acerb în presa main-stream și pe rețelele de socializare în tot cursul plandemiei, au fost, pur și simplu, uitate – Convenția de la Oviedo, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966), Codul de la Nuremberg, Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, așa cum uitate au fost principii și valori supreme din Constituție și din Codul civil. Democrația însăși a ajuns la ananghie sub impactul strivitor al politicilor segregaționiste și violente de sănătate publică îndreptate deopotrivă contra ereticilor și nesupușilor și contra conformiștilor și suporterilor restricțiilor de drepturi și libertăți în favoarea iluzoriei protecții oferite de vaaa_c_cin sau de codul QR.

De aceea, o discuție cauzată de un mecanism judiciar concret, în mișcare și palpabil, astfel cum este acest proces colectiv, poate contribui la trezirea din hipnoză, la combaterea fricii patologice și la reclădirea încrederii în sistemul democratic, în libertate, în egalitatea în drepturi și în demnitatea umană.

O parte dintre argumentele juridice și sociologice au fost deja puse pe această pagină de socializare.

Începând de mâine voi pune și câteva pasaje din motivația referitoare la situații de fapt.

În procesul colectiv sunt 402 reclamanți. O dezbatere de 3-4 ore a conținutului și scopurilor acțiunii se va derula la finalul săptămânii, cu participarea exclusivă a reclamanților.

Dincolo de detaliile acțiunii, vreau să fie cât se poate de clară motivația fundamentală a acesteia.

Să știi, să poți, să ai cum și să ai cu cine, dar cu toate acestea, să eziți să acționezi pentru a opri o catastrofă, pentru că te temi de reacțiile critice/ostracizarea/ironia celor din jur sau pentru că nu vrei să îți întrerupi comoditatea, înseamnă să fii complice cu autorii și instigatorii catastrofei, să contribui prin inacțiune la aneantizarea atributelor esențiale ale ființei umane, ca homo sapiens.

Hai Liberare!