Select Page

În ziua de 12 mai, anul 113, era inauguratã Columna lui Traian, în noul forum al Romei. Opera îi este atribuitã lui Apollodor din Damasc și reprezintă o ilustrare plastică a „Comentariilor lui Traian”, prin intermediul a 124 de secvențe care descriu rãzboaiele daco-romane.

Columna, ridicată chiar la ordinul împăratului, este unul dintre cele mai importante monumente ale antichităţii europene şi reprezintă un caz foarte rar întâlnit: acela în care un învingător de talia imperiului roman  își cinstește inamicul învins, prin realizarea unui monument de asemenea anvergură. Totodată, Columna reprezintă un izvor de mare ȋnsemnătate pentru cunoaşterea istoriei naţionale și un original act de naştere al poporului român, subliniază Nicolae Uszkai.

Preţioasa cronică vizuală a războiului daco-roman este realizată prin intermediul unui basorelief ȋn formă de spirală „înfășurat” pe corpul de 30 de metri al columnei. Monumentul este format din 18 blocuri masive de marmură de Carrara şi avea în vârf o statuie a împăratului Traian. În partea de sus, ȋnfăţişează scene ale confruntărilor din 101-102, în timp ce partea de jos reproduce secvenţe din al doilea război, cel desfăşurat între anii 105-106. După moartea ȋmpăratului Traian (117 d.Hr.), urna cu cenuşa sa a fost depusă la baza monumentului.

Citește și: Atunci când au ajuns romanii

Columna a fost restaurată ȋn a doua jumătate a secolului al XVI-lea de celebrul arhitect Fontana. Ȋn 1598, din ordinul papei Sixtus al V-lea, ȋn locul statuii dispărute a lui Traian a fost aşezată o statuie de bronz a Sfântului Petru. O copie ȋn mărime naturală a Columnei, realizată ȋntre anii 1939-1943, se află expusă „desfăşurat”, pe fragmente,  la Muzeul Național de Istorie a României din Bucureşti.