Select Page

La 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi- Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Cei trei părinți au avut o contributie esențială la teologia creștină, fiind numiți  „Protectori ai învățământului teologic”, iar Biserica a rânduit o zi de praznuire comună pentru a arăta însemnătatea deosebită pe care toți cei trei sfinți o au pentru Ortodoxie. De altfel, ei se pomenesc și separat, tot în cursul lunii ianuarie: Sfântul Vasile pe întâi ianuarie, Sfântul Grigorie, în ziua de 25, iar Sfântul Ioan, în ziua de 27 ale lunii.

La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, Catedrala Mitropolitană din Timișoara îmbracă straie de sărbătoare: credincioșii sunt așteptați la momentele liturgice ce marchează hramul istoric al monumentalului lăcaș de cult.

Construcţia propriu-zisă a Catedralei a început în 1936 prin sfinţirea pietrei fundamentale de către episcopul Andrei Magieru. Au fost necesari cinci ani de muncă intensă până la ridicarea tuturor lucrărilor de arhitectură, suprafaţa construită cuprinzând 1.542 m, iar volumul în jur de 50.000 mc, capacitatea fiind estimată la aproximativ 5.000 de credincioşi. O atenţie specială merită cele şapte clopote al căror sunet impresionează prin rezonanţa neobişnuită care se aude pe tot cuprinsul oraşului. În toamna anului 1946, după zece ani de efort, noul lăcaş al Domnului, împodobit cu cele mai bune şi mai alese opere aştepta solemnitatea târnosirii şi încredinţării cultului pentru care a fost destinat. A fost aleasă ziua de 6 octombrie 1946 ca zi a marelui praznic al ortodocşilor din Banat. La marea procesiune au participat însuşi Regele Mihai I si Patriarhul Nicodim Munteanu.

Declarată monument de artă pentru arhitectura, pictura şi sculptura ei şi înălţată la încrucişarea celor mai importante artere de circulaţie din oraş, Catedrala Ortodoxă a Timișoarei impresionează prin dimensiunile ei, prin graţia liniilor şi chiar prin acoperişul de ţiglă smălţuită, ce străluceşte de departe în razele soarelui. Interiorul are măreţia impresionantelor catedrale ale lumii, copleşind prin grandoarea şi splendoarea sa, dar îndemnând, în acelaşi timp, la evlavie şi smerenie.